Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 11 (có đáp án): Mục đích học tập của học sinh (phần 2)

  • 1333 lượt thi

  • 7 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Biểu hiện nào sau đây của học sinh thể hiện là con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Mục đích học tập của học sinh là

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Để học tập tốt học sinh cần phải làm gì sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Bạn T có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tuy nhiên trong kỳ thi toán quốc tế, T đã đạt được giải nhì, theo em nhờ đâu T có thành tích đó?

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận