Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 11 (có đáp án): Mục đích học tập của học sinh

  • 4586 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Bạn M thường chốn học để đi chơi, nên mẹ thường đưa đi học và ngồi chờ đến khi tan học đón về, nếu không bạn lại đi chơi. Em có nhận xét gì về bạn M?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 2:

Bạn N cho rằng học chỉ để cho nặng đầu, thà đi làm công ty còn hơn. Nếu là bạn của N em sẽ khuyên bạn N như thế nào?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Bố H mất sớm, một mình mẹ nuôi hai chị em, nhà nghèo nhưng hai chị em H vẫn cố gắng học tập, cuối năm đạt học sinh giỏi. Em có nhận xét gì về bạn H ?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

 Biểu hiện nào sau đây thể hiện học sinh không có mục đích học tập?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 5:

Biểu hiện nào sau đây thể hiện học sinh có mục đích học tập?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

3 năm trước

Hien Tran

Bình luận


Bình luận

Nguyen hoang khang
07:07 - 29/12/2020

qua hay