Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 12 (có đáp án): Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em (phần 2)

  • 1993 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 4:

Việc làm nào sau đây là việc làm thực hiện quyền trẻ em?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Việc làm nào sau đây vi phạm quyền trẻ em?

Xem đáp án

Đáp án: D


4

Đánh giá trung bình

50%

0%

50%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Nguyễn Việt Hà

3 năm trước

joe biden

Bình luận


Bình luận