Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 13 (có đáp án): Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  • 8646 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Trường hợp nào sau đây không phải là công dân nước Việt Nam?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 2:

Trường hợp nào sau đây là công dân nước Việt Nam?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Người Việt Nam đủ bao nhiêu tuổi thì được hưởng quyền và nghĩa vụ công dân?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 4:

Đối với công dân, nhà nước có vai trò như thế nào trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 5:

Để phân biệt người Việt Nam và người nước ngoài ta căn cứ vào đâu?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thanh HZtan
20:53 - 25/01/2021

không tồi

Pham Thi Luong
08:15 - 02/03/2021

Khá ok

Hà Đỗ
21:45 - 04/06/2021

Rất hữu ích !!!

Toan Minh
19:31 - 25/04/2022

?