Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 14 (có đáp án): Thực hiện trật tự, an toàn giao thông (phần 2)

  • 1709 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Khái niệm "đường bộ" được hiểu như thế nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 2:

Biển báo cấm có đặc điểm nhận dạng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 3:

Biển báo nguy hiểm có đặc điểm nhận dạng nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Vạch kẻ đường được hiểu là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Quy định nào sau đây dành cho người đi bộ?

Xem đáp án

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận