Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 16 (có đáp án): Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng (Phần 2)

  • 1916 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 4:

Chửi mắng người khác một cách thậm tệ đã xâm phạm đến quyền nào sau đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Bắt trẻ em về làm việc nặng nhọc, nguy hiểm đã xâm phạm đến quyền nào sau đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận