Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 16 (có đáp án): Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng,...

  • 5071 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Việc làm nào dưới đây không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 2:

Công an bắt người trong trường hợp nào dưới đây thì không vi phạm quyền bất khả xâm phạm của công dân?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Công dân bị bắt khi có quyết định hoặc phê chuẩn của cơ quan nhà nước nào sau đây?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 4:

Khi phát hiện người phạm tội quả tang thì chủ thể nào dưới đây có quyền bắt người?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 5:

Bạn Nam và Sơn là hai học sinh lớp 6B ngồi cạnh nhau. Một lần, Sơn bị mất chiếc bút mới mua, nghi ngờ nên Sơn đổ tội cho Nam lấy cắp. Nam và Sơn to tiếng, vì bực tức Nam đã xông vào đánh Sơn chảy cả máu mũi. Sơn đã vi phạm quyền nào sau đây?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận