Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 18 (có đáp án): Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín phần 2

  • 1440 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Hình thức nào sau đây không phải là thư tín, điện thoại, điện tín?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Phương án nào sau đây đúng khi bàn về việc đảm bảo an toàn thư tín, điện thoại điện tín?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Xâm phạm và đọc trộm mail của người khác là hành vi

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Mẹ N đọc trộm được tin nhắn của N với bạn trai, mẹ đã đánh N bị bầm và xước một số chỗ trên cơ thể và giam N trong phòng kín không cho ra ngoài . Theo em, mẹ N có vi phạm pháp luật không?

Xem đáp án

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận