Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 2 (có đáp án): Siêng năng, Kiên trì (phần 2)

  • 1858 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Danh nhân nào sau đây là tấm gương của siêng năng kiên trì?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Trong giờ kiểm tra Toán em thấy M có hành vi lén lút mở tài liệu để chép bài.Trong trường hợp này em sẽ ứng xử như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Hành vi của ai dưới đây là biểu hiện của người siêng năng, kiên trì?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Câu ca dao tục ngữ nào sau thể hiện tính siêng năng, kiên trì?

Xem đáp án

Đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận