Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 2 (có đáp án): Siêng năng, Kiên trì

  • 3756 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Câu ca dao tục ngữ nào sau đây nói về lối sống siêng năng, kiên trì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 2:

Phương án nào sau đây là biểu hiện của siêng năng, chăm chỉ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Biểu hiện của kiên trì là

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Câu tục ngữ : Có công mài sắt có ngày nên kim nói về đức tính nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

8 tháng trước

222????

Học tốt,thi hay

Bình luận


Bình luận