Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 3 (có đáp án): Tiết kiệm

  • 5590 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hành động nào sau đây thể hiện sự tiết kiệm?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Bạn Q đỗ đại học nên gia đình bạn quyết định sẽ tổ chức liên hoan thật to để mọi người trong làng biết và đến mừng. Gia đình không đủ tiền mua lợn để tổ chức liên hoan mời dân làng nên bố mẹ bạn Q quyết định đi vay tiền về để tổ chức cho mát mặt. Em có nhận xét gì về việc làm của gia đình Q?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 3:

Hằng ngày bố bạn T thường lấy nước sạch sinh hoạt gia đình để tưới rau, trong khi nhà T có một chiếc ao khá to. Sau khi học xong bài này, nếu là T em sẽ khuyên bố như thế nào ?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 4:

Câu thành ngữ, tục ngữ nào sau đây nói về tiết kiệm?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 5:

Ngoài việc tiết kiệm về tiền của, theo em chúng ta cần tiết kiệm yếu tố nào sau đây?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Mia Machiro

Bình luận


Bình luận