Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 4 (có đáp án): Lễ độ

  • 3489 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hành vi trái với lễ độ là

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Câu thành ngữ, tục ngữ nào sau đây nói về lễ độ?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 3:

Khi gặp một cụ già đứng bên vỉa hè chờ đèn đỏ để sang đường em sẽ ứng xử như thế nào để thể hiện bản thân là người lễ độ?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


Câu 4:

Phương án nào sau đây là biểu hiện của lễ độ?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 5:

Đối với xã hội, lễ độ sẽ giúp xã hội trở nên

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Sang Hue Sang Hue
20:42 - 21/12/2020

dsdxádxszsxsZdcxADWSqaQsqSXAĐÂs