Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 5 (có đáp án): Tôn trọng kỷ luật

  • 3371 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hành động nào sau đây không tôn trọng kỷ luật?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Hành động nào sau đây biểu hiện của tôn trọng kỷ luật?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: B


Câu 3:

Dùng điện thoại trong giờ học là hành động 

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 5:

Tôn trọng kỉ luật cần được thực hiện tại những đâu?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Lệ Nguyễn thị
17:48 - 10/11/2020

Câu 7 đáp án A