Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 7 (có đáp án): Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên (phần 2)

  • 1418 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Thiên nhiên bao gồm:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Trách nhiệm của con người đối với thiên nhiên là gì?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Con người sẽ như thế nào nếu không có thiên nhiên?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 4:

Thấy hành vi chặt phá rừng em sẽ hành động như thế nào để thể hiện trách nhiệm của bản thân với thiên nhiên?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 5:

Phương án nào sau đây không phải nội dung vai trò của thiên nhiên?

 

Xem đáp án

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận