Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 8 (có đáp án): Sống chan hòa với mọi người

  • 3039 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Biểu hiện nào sau đây trái với sống chan hòa?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 2:

Biểu hiện nào sau đây thể hiện lối sống chan hòa với mọi người?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Câu tục ngữ : Trên kính dưới nhường nói đến lối sống nào sau đây?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 4:

Trong lớp em có bạn A mới từ trường khác chuyển về thường bị các bạn trai trong lớp trêu đùa. Trong tình huống đó em sẽ làm gì để thể hiện bản thân là người sống chan hòa?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 5:

Nhân dịp 20/11 nhà trường phát động cuộc thi văn nghệ. Tất cả các bạn trong lớp đều hăng hái tham gia, riêng chỉ có P từ chối tham gia vì lí do bận. Em có nhận xét gì về bạn P qua tình huống trên?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận