Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 9 (có đáp án): Lịch sự, tế nhị (phần 2)

  • 1336 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phương án nào sau đây là nội dung ý nghĩa của sống lịch sự, tế nhị?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Để rèn luyện lối sống lịch sự, tế nhị, mỗi chúng ta không nên làm gì sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Câu ca dao, tục ngữ nào sau đây biểu hiện của lịch sự, tế nhị?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 4:

Lịch sự, tế nhị có ý nghĩa như thế nào đối với gia đình và mọi người?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Tình huống nào sau đây biểu hiện trái với lịch sự, tế nhị?

Xem đáp án

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận