Trắc nghiệm GDCD 6 Bài 9 (có đáp án): Lịch sự, tế nhị

  • 4345 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Bạn A thì thầm với bạn cùng bàn để nói xấu bạn K trong lớp. Hành động đó của A thể hiện điều gì?

 

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


Câu 2:

Phương án nào sau đây là biểu hiện trái với lịch sự, tế nhị?  

Xem đáp án

Chọn đáp án: D


Câu 3:

Biểu hiện của mất lịch sự là  

Xem đáp án

Chọn đáp án: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Kieu My
15:42 - 20/12/2020

câu 2 đáp án B

Thanhh Nqocc
19:41 - 26/06/2024

:))câu 1 nhột quá