Trắc nghiệm Hóa 11 CD Ôn tập chương 1 có đáp án

  • 88 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Nitrogen tác dụng với O2 (khoảng 3000oC) tạo ra

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Nitrogen tác dụng với O2 (khoảng 3000oC) tạo ra NO.

N2+O23000oC2NO


Câu 2:

Trong phân tử HNO3, nguyên tử N có:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Trong phân tử HNO3, nguyên tử N có:  A. hoá trị V, số oxi hoá +5.                                (ảnh 1)

Từ công thức cấu tạo của HNO3 xác định được trong phân tử HNO3, nguyên tử N có hoá trị là IV.

Gọi số oxi hoá của N trong HNO3 là x, ta có: (+1) + x + (-2).3 = 0 Þ x = +5.


Câu 3:

Phú dưỡng là hiện tượng xảy ra do sự gia tăng hàm lượng của nguyên tố

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Phú dưỡng là hiện tượng xảy ra do sự gia tăng hàm lượng của nguyên tố nitrogen (N) và phosphorus (P).


Câu 4:

Oxide của nitrogen được tạo thành ở nhiệt độ rất cao, khi nitrogen có trong không khí bị oxi hoá được gọi là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Oxide của nitrogen được tạo thành ở nhiệt độ rất cao, khi nitrogen có trong không khí bị oxi hoá được gọi là NOx nhiệt.


Câu 5:

Phân tử nào sau đây có chứa một liên kết cho - nhận?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Phân tử nào sau đây có chứa một liên kết cho - nhận? (ảnh 1)

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận