Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 10: văn minh tây âu thời phục hưng có đáp án

  • 1655 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Phong trào Văn hóa Phục hưng ở Tây Âu thời trung đại ra đời trong bối cảnh nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Bối cảnh ra đời phong trào Văn hóa Phục hưng:

- Về kinh tế: quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được hình thành ở các nước Tây Âu.

- Về xã hội: mâu thuẫn giữa quần chúng nhân dân với giai cấp phong kiến và Giáo hội ngày càng sâu sắc.

- Về văn hóa: thế giới quan, ý thức hệ phong kiến và Giáo hội Cơ Đốc giáo đang lũng đoạn nền văn hóa, tư tưởng ở Tây Âu. Do đó, tầng lớp tư sản mới ra đời cần có một nền văn hóa mới phù hợp với họ. Trong bối cảnh ấy, tư sản đã tìm kiếm, tiếp thu và phục hưng lại những giá trị và thành tựu rực rỡ của văn minh Hy Lạp - La Mã cổ đại để tạo nên nền văn hóa cho riêng mình.


Câu 2:

Phong trào Văn hóa Phục hưng khởi đầu ở quốc gia nào?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Phong trào Văn hóa Phục hưng khởi đầu ở I-ta-li-a vào thế kỉ XIV, sau đó lan rộng ra các nước khác ở Tây Âu cho đến cuối thế kỉ XVI. (SGK - Trang 62)


Câu 3:

Phong trào Văn hóa Phục hưng do giai cấp nào khởi xướng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Giai cấp tư sản trong xã hội phong kiến là giai cấp có nhiều tiền của, giàu có nhưng họ lại bị phong kiến, tăng lữ, quý tộc chèn ép, bóc lột. Vì vậy, họ đã đứng lên đấu tranh chống lại chế độ phong kiến, cuộc đấu tranh đầu tiên là đấu tranh trên lĩnh vực văn hóa, mà cụ thể là phong trào Văn hóa Phục hưng.


Câu 4:

Tôn giáo nào sau đây đã chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội châu Âu nửa đầu thời kì trung đại?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Trong thời trung đại, Cơ Đốc giáo đã chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội châu Âu. Ý thức hệ phong kiến và việc Giáo hội Cơ Đốc lũng đoạn nền văn hóa, tư tưởng là những trở ngại cho sự phát triển của xã hội.


Câu 5:

Ai là tác giả của tác phẩm Thần khúc?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Thần khúc là bản trường ca của tác giả Đan-tê A-li-ghê-ri. Tác phẩm kể lại chuyến đi của Đan-tê qua Hỏa ngục, Luyện ngục và Thiên đường. Nhưng ở một tầng sâu hơn, nó đại diện cho hành trình của linh hồn hướng về Thiên Chúa. (SGK - Trang 62)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Công Minh Hồ
19:26 - 21/11/2022

trang này đã giúp tôi luyện trắc nghiệm tốt hơn