Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 11: các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại có đáp án

  • 2002 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất diễn ra đầu tiên ở quốc gia nào?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Anh là nước đầu tiên tiến hành Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. (SGK - Trang 66)


Câu 2:

Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất ở Anh diễn ra đầu tiên trong ngành nào?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu từ những năm 60 của thế kỉ XVIII và kết thúc vào những năm 40 của thế kỉ XIX với những phát minh kĩ thuật đầu tiên trong ngành dệt. (SGK - Trang 67)


Câu 3:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng bối cảnh diễn ra cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Bối cảnh diễn ra cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất: từ thế kỉ XIX - XV, ở Tây Âu, công trường thủ công ra đời thay thế cho phường hội giúp năng suất lao động tăng nhanh. Các cuộc phát kiến địa lí diễn ra trong các thế kỉ XV - XVI dẫn đến sự phát triển của thương mại biển, góp phần thúc đẩy sự nảy sinh của mầm mống tư bản chủ nghĩa. Thế kỉ XVII - XVIII, các cuộc cách mạng tư sản nổ ra và giành thắng lợi ở nhiều quốc gia Tây Âu và Bắc Mỹ đã tạo cơ sở cho chuyển biến từ sản xuất thủ công, quy mô nhỏ sang sản xuất bằng máy móc, quy mô lớn, mở ra thời kì cơ khí hoá trong sản xuất. (SGK - Trang 66)


Câu 4:

Yếu tố nào sau đây không giúp Anh trở thành nước khởi đầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Anh trở thành nước đầu tiên tiến hành cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất do Cách mạng tư sản nổ ra và thành công sớm; có nguồn khoáng sản dồi dào; có lợi thế về vốn, nhân công và kĩ thuật. (SGK - Trang 66)


Câu 5:

Người chế tạo thành công máy hơi nước là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Năm 1782, Giêm Oát đã chế tạo thành công một chiếc máy hơi nước, góp phần tăng tốc độ sản xuất và năng suất lao động. (SGK - Trang 67)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận