Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 12: các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại có đáp án

  • 2435 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Quốc gia khởi đầu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba khởi đầu ở nước Mỹ. (SGK - Trang 71)


Câu 2:

Nội dung nào sau đây là một trong những bối cảnh lịch sử diễn ra cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba diễn ra trên cơ sở kế thừa hai cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại. Cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai và cuộc Chiến tranh lạnh đã thúc đẩy sự ra đời nhiều phát minh, thành tựu khoa học mới.

Từ nửa sau thế kỉ XX, những nguồn năng lượng, vật liệu có sẵn trong tự nhiên đang dần cạn kiệt; vấn đề biến đổi khí hậu khiến nhân loại phải đối mặt với sự thay đổi về nhiệt độ, phá vỡ cân bằng các hệ sinh thái, đe dọa sự sinh tồn của con người. Sự cần thiết phải có những công nghệ mới, an toàn và bền vững ngày càng trở nên cấp thiết. (SGK - Trang 71)


Câu 3:

Một trong những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba là sự xuất hiện của

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Cách mạng công nghiệp lần thứ ba tạo ra nhiều công cụ sản xuất mới như máy tính, hệ thống máy tự động, thiết bị điện tử,... (SGK - Trang 72)


Câu 4:

Vật liệu nào sau đây mới ra đời trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Cách mạng công nghiệp lần thứ ba đã dẫn tới sự ra đời của nhiều loại vật liệu mới, trong đó có pô-li-me. Đây là một loại nhựa có tính dẻo, tính đàn hồi, dai, bền, có tính cách điện và có thể kéo thành sợi. Hiện nay, pô-li-me được sử dụng nhiều trong sản xuất công nghiệp.


Câu 5:

Nguồn năng lượng nào sau đây mới xuất hiện trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba dẫn tới sự ra đời của nhiều nguồn năng lượng mới như năng lượng gió, năng lượng Mặt Trời, năng lượng thủy triều,...

Các nguồn năng lượng còn lại đã được sử dụng trong các cuộc cách mạng công nghiệp thời kì cận đại.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận