Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 13: cơ sở hình thành văn minh đông nam á cổ - trung đại có đáp án

  • 1515 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm bao nhiêu quốc gia?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm 11 quốc gia: Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Mi-an-ma, Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Đông Ti-mo. (SGK - Trang 78)


Câu 2:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng vị trí địa lí của khu vực Đông Nam Á?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Đông Nam Á là giao điểm của các đường giao thông quốc tế từ bắc xuống nam, từ đông sang tây, là cầu nối giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, thuận lợi cho việc phát triển các mối quan hệ, giao lưu kinh tế quốc tế. (SGK - Trang 78)


Câu 3:

Trước khi tiếp xúc với văn minh Ấn Độ và Trung Hoa, cư dân Đông Nam Á đã xây dựng một nền văn minh

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Trước khi tiếp xúc với văn minh Ấn Độ và Trung Hoa, cư dân Đông Nam Á đã xây dựng một nền văn minh nông nghiệp lúa nước. (SGK - Trang 77)


Câu 4:

Địa hình Đông Nam Á bao gồm những bộ phận nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Địa hình Đông Nam Á bao gồm hai bộ phận: Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo. (SGK - Trang 78)


Câu 5:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á lục địa?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Đông Nam Á lục địa bị chia cắt bởi các dãy núi, giữa các dãy núi là các thung lũng rộng, màu mỡ. Nơi đây có hệ thống sông ngòi dày đặc như sông Mê Công, sông Hồng, sông Mê Nam,… lưu lượng nước lớn, hàm lượng phù sa cao, tạo nên những vùng đồng bằng rộng lớn. (SGK - Trang 78)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận