Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 16: Văn minh chăm-pa có đáp án

  • 2649 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng điều kiện tự nhiên của Chăm-pa?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Điều kiện tự nhiên của Chăm-pa: địa hình Chăm-pa phía tây là dãy Trường Sơn, phía đông là biển đảo, xen kẽ là dải đồng bằng nhỏ, hẹp, dọc ven biển, bị chia cắt bởi các con sông ngắn và những núi, đèo hiểm trở. Khí hậu khô nóng, đất đai cằn cỗi, thường xuyên phải hứng chịu những trận bão lụt là những bất lợi lớn của vùng đất này. Tuy nhiên, thiên nhiên cũng ưu đãi cho cư dân ở đây khá nhiều nguồn lợi: lâm thổ sản, các mỏ khoáng sản và nhiều vịnh, cảng tốt. (SGK - Trang 95)


Câu 2:

Cư dân Chăm cổ gồm hai bộ tộc chính là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Cư dân Chăm cổ gồm hai bộ tộc chính là bộ tộc Dừa (Na-ri-bê-la-lam-sa) và bộ tộc Cau (Kra-mu-ka-lam-sa) được gọi chung là người Chăm. (SGK - Trang 95)


Câu 3:

Cư dân Chăm cổ thuộc ngữ hệ nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Cư dân Chăm cổ thuộc ngữ hệ Nam Đảo. (SGK - Trang 95)


Câu 4:

Chế độ nào sau đây được bảo lưu lâu dài trong cộng đồng người Chăm?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Cộng đồng người Chăm bảo lưu lâu dài chế độ mẫu hệ với vai trò chủ đạo của người phụ nữ trong quan hệ gia đình và hôn nhân. (SGK - Trang 95)


Câu 5:

Tổ chức xã hội của người Chăm được phân chia theo những yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Tổ chức xã hội của người Chăm phân chia theo địa hình và địa bàn cư trú với mô hình ba trục: cảng (phía đông) - thành (trung tâm) - trung tâm tôn giáo (phía tây). (SGK - Trang 95)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Đỗ Thị Kim Ngân

Bình luận


Bình luận