Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 18: Văn minh đại việt có đáp án

  • 3071 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một trong những cơ sở hình thành văn minh Đại Việt là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Những cơ sở hình thành văn minh Đại Việt:

- Sự kế thừa những thành tựu của văn minh Văn Lang - Âu Lạc.

- Quá trình đấu tranh giành độc lập và bảo tồn văn hóa thời Bắc thuộc.

- Quá trình xây dựng và phát triển quốc gia, quá trình chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ và củng cố nền độc lập của các triều đại phong kiến.

- Sự tiếp thu có chọn lọc những thành tựu của các nền văn minh bên ngoài để làm giàu văn minh Đại Việt. (SGK - Trang 106)


Câu 2:

Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng chính sách phát triển nông nghiệp của các triều đại phong kiến Việt Nam?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo với cây trồng chính là lúa nước. Các triều đại phong kiến Việt Nam đều có chính sách khuyến khích sản xuất nông nghiệp qua lễ Tịch điền đầu năm. Nhà nước đặt chức Hà đê sứ, Khuyến nông sứ để chăm lo việc đê điều, trị thuỷ. Việc dùng cày sắt và sức kéo của trâu bò, việc thâm canh, trồng hai vụ lúa một năm trở nên rất phổ biến. Công cuộc khẩn hoang đất đai rất được chú trọng, nhất là thời chúa Nguyễn và triều Nguyễn. (SGK - Trang 108)


Câu 3:

Trung tâm buôn bán sầm uất nhất của Đại Việt trong các thế kỉ XI - XV là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Trung tâm buôn bán sầm uất nhất của Đại Việt trong các thế kỉ XI - XV là Thăng Long. Thăng Long thời Lý - Trần có 61 phố phường, đến thời Lê sơ sắp xếp thành 36 phố phường. (SGK - Trang 108)


Câu 4:

Các triều đại phong kiến ở Việt Nam đều theo thể chế nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

 Các triều đại phong kiến ở Việt Nam đều theo thể chế quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền với vai trò tối cao của nhà vua. (SGK - Trang 109)


Câu 5:

Luật Hồng Đức là bộ luật được ban hành dưới triều đại nào?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Luật Hồng Đức là bộ luật được ban hành dưới triều Lê sơ. Đây là bộ luật mang đậm tính dân tộc, có những điểm tiến bộ về mặt kĩ thuật lập pháp, được xem là bộ luật tiến bộ nhất thời phong kiến Việt Nam. (SGK - Trang 109)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 tháng trước

Đan Quyên

Bình luận


Bình luận