Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 19: Các dân tộc trên đất nước việt nam có đáp án

  • 1770 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hiện nay ở Việt Nam có bao nhiêu dân tộc?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Hiện nay ở Việt Nam có 54 dân tộc, phân bố trên cả ba miền Bắc, Trung và Nam. (SGK - Trang 119)


Câu 2:

Dân tộc có số lượng đông nhất ở Việt Nam hiện nay là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Dân tộc có số lượng đông nhất ở Việt Nam hiện nay là dân tộc Kinh, chiếm hơn 80% dân số cả nước. (SGK - Trang 119)


Câu 3:

Chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ chấm để hoàn thiện khái niệm sau:

“......là một nhóm các ngôn ngữ có cùng nguồn gốc, có những đặc điểm tương đồng về ngữ âm, thanh điệu, cú pháp và vốn từ vị cơ bản”.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

“Ngữ hệ là một nhóm các ngôn ngữ có cùng nguồn gốc, có những đặc điểm tương đồng về ngữ âm, thanh điệu, cú pháp và vốn từ vị cơ bản”. (SGK - Trang 120)


Câu 4:

Hiện nay, ở Việt Nam có bao nhiêu ngữ hệ?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Hiện nay, ở Việt Nam có năm ngữ hệ, bao gồm: Nam Á, Thái - Ka-đai, H’Mông - Dao, Nam Đảo và Hán - Tạng. (SGK - Trang 120)


Câu 5:

Tiếng Việt thuộc ngữ hệ nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tiếng Việt thuộc ngữ hệ Nam Á. (SGK - Trang 120)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận