Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 19 (có đáp án): Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV

  • 19558 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 24 phút

Câu 1:

Ý nghĩa quan trọng nhất của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 đối với lịch sử phát triển của dân tộc là

Xem đáp án

Đáp án C

Giải thích: Mục…I….Trang…96...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 2:

Ngay sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938, nhân dân ta phải tiến hành kháng chiến chống giặc ngoại xâm nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Mục…I….Trang…96...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

Từ sau chiến thắng Bạch Đằng (938) đến thế kỉ XV, nhân dân ta phải tiến hành nhiều cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, đó là

Xem đáp án

Đáp án A

Từ sau chiến thắng Bạch Đằng (938) đến thế kỉ XV, nhân dân ta phải tiến hành nhiều cuộc kháng chiến chống quân xâm lược, đó là hai lần chống quân xâm lược Tống, ba lần chống quân xâm lược Mông – Nguyên và chống quân xâm lược Minh.


Câu 4:

Tinh thần chủ động đối phó với quân Tống của nhà Lý thể hiện rõ trong chủ trương

Xem đáp án

Đáp án B

Giải thích: Mục…2 (Phần I)….Trang…97...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 5:

Ai là người đề ra chủ trương “Ngồi yên đợi giặc không bằng đem quân đánh trước để chặn mũi nhọn của giặc”?

Xem đáp án

Đáp án A

Giải thích: Mục…2 (Phần I)….Trang…97...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

67%

0%

0%

33%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Thái Doãn Kiên

2 năm trước

Hân Ngọc

Kết quả cho sai, có câu chọn đúng thì cho người ta sai
T

1 năm trước

Trương Thị Thùy trang

Bình luận


Bình luận

World of SINECOS
21:26 - 07/06/2020

Câu 13 sai rồi kìa, phải là Trần Thủ Độ mới đúng

World of SINECOS
21:29 - 07/06/2020

Trong cuộc kháng chiến chống Mông-Nguyên, lần thứ nhất là Trần Thủ Độ, hai lần sau là Trần Quốc Tuấn

Bamboo Shineyou
09:21 - 24/03/2022

Trần Quốc Tuấn chớ