Trắc nghiệm Lịch Sử 10 Bài 6 (có đáp án): Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ

  • 10329 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự phát triển của kinh tế văn hóa Ấn Độ thời cổ, trung đại là

Xem đáp án

Đáp án: B

Giải thích: Trang…37...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 2:

Con sông nào gắn liền với nền văn hóa khởi nguồn của Ấn Độ?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Trang…37...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 3:

Sông Ấn ngày nay chủ yếu thuộc địa phận của quốc gia nào?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 4:

Khoảng 1500 năm TCN, miền lãnh thổ nào của Ấn Độ phát triển hơn cả?

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Mục…1….Trang…38...SGK Lịch sử 10 cơ bản


Câu 5:

Khoảng 1500 năm TCN, cư dân ở bên bờ sông Hằng sinh sống chủ yếu bằng nghề gì?

Xem đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Mục…1….Trang…38...SGK Lịch sử 10 cơ bản


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Lập nick để hỏi bài

P

1 năm trước

Phuong Anh Vũ

Rất tuyệt vời ạ

Bình luận


Bình luận

Dịch Phong
09:02 - 12/11/2021

Tem