Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 7: văn minh trung hoa cổ - trung đại có đáp án

  • 2440 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Văn minh Trung Hoa thời kì cổ - trung đại gắn liền với những con sông nào?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Văn minh Trung Hoa thời kì cổ - trung đại gắn liền với hai con sông: Hoàng Hà và Trường Giang. (SGK - Trang 35)


Câu 2:

Tộc người giữ vai trò chủ thể trong quá trình phát triển văn minh Trung Hoa thời kì cổ - trung đại là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Trên lưu vực Hoàng Hà, từ thời nguyên thủy, các bộ lạc sớm đến cư trú, hình thành tộc Hoa Hạ. Họ mở rộng lãnh thổ về phía nam, đồng hóa các cư dân bản địa. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, cộng đồng cư dân Hoa Hạ phát triển, dần thành một dân tộc ổn định vào thời Hán, được gọi là Hán tộc, giữ vai trò chủ thể trong quá trình phát triển văn minh Trung Hoa. (SGK - Trang 35)


Câu 3:

Ngành kinh tế chủ đạo ở Trung Quốc thời kì cổ - trung đại là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ngành kinh tế chủ đạo ở Trung Quốc thời kì cổ - trung đại là nông nghiệp.


Câu 4:

Nhà nước Trung Hoa thời kì cổ - trung đại được tổ chức theo mô hình nào?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Nhà nước Trung Hoa thời kì cổ - trung đại được tổ chức theo mô hình quân chủ chuyên chế. (SGK - Trang 36)


Câu 5:

Giai cấp đông đảo nhất và giữ vai trò quan trọng nhất trong sản xuất nông nghiệp ở Trung Quốc thời kì trung đại là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Nông dân là giai cấp đông đảo nhất và giữ vai trò quan trọng nhất trong sản xuất nông nghiệp ở Trung Quốc thời kì trung đại. (SGK - Trang 36)


4

Đánh giá trung bình

33%

67%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

7 tháng trước

Lam Cao

N

7 tháng trước

Nguyễn Ngọc Mỹ Duyên

T

6 tháng trước

Thanh Võ

Bình luận


Bình luận