Trắc nghiệm Lịch sử 10 Bài 9: Văn minh hy lạp - la mã cổ đại có đáp án

  • 2270 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hy Lạp và La Mã cổ đại thuộc khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Hy Lạp và La Mã cổ đại là các quốc gia thuộc khu vực Địa Trung Hải. (SGK - Trang 53)


Câu 2:

Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự phát triển thủ công nghiệp ở Hy Lạp và La Mã cổ đại là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sự phát triển thủ công nghiệp ở Hy Lạp và La Mã cổ đại là giàu có khoáng sản. (SGK - Trang 53)


Câu 3:

Nội dung nào sau đây phản ánh đúng đặc điểm dân cư của Hy Lạp và La Mã thời cổ đại?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Dân cư của Hy Lạp và La Mã thời cổ đại đa dạng về tộc người:

- Cư dân Hy Lạp cổ đại gồm bốn tộc người chính là Ê-ô-li-an, I-ô-ni-an, A-kê-an và Đô-ri-an, phân bố ở các vùng khác nhau. Đến khoảng thế kỉ VIII - VII TCN, cư dân Hy Lạp mới gọi mình là Hê-len và gọi đất nước là Hy Lạp.

- Cư dân có mặt sớm nhất trên bán đảo I-ta-li-a là người Li-gua, sau đó là người I-ta-li-ốt và một nhánh sống ở đồng bằng La-ti-um gọi là người La-tinh. Người La-tinh dựng nên thành La Mã bên bờ sông Ti-bơ và gọi là người La Mã. (SGK - Trang 53)


Câu 4:

Hai ngành kinh tế đóng vai trò chủ đạo ở Hy Lạp và La Mã cổ đại là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Hai ngành kinh tế đóng vai trò chủ đạo ở Hy Lạp và La Mã cổ đại là thủ công nghiệp (khai khoáng, luyện kim, đóng tàu,...) và thương nghiệp (buôn bán đường biển). (SGK - Trang 54)


Câu 5:

Nhà nước thành bang ở Hy Lạp cổ đại theo chế độ nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Từ thế kỉ VIII TCN, ở Hy Lạp đã hình thành quốc gia thành bang (còn gọi là thị quốc) phát triển chế độ dân chủ chủ nô. (SGK - Trang 54)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận