Trắc nghiệm Lịch sử 10 Cánh diều Bài 1. Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử có đáp án

  • 3070 lượt thi

  • 34 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Em hãy nêu khái niệm của Sử học?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Sử học là một khoa học nghiên cứu về quá khứ của con người.


Câu 2:

Em hãy cho biết nhận định dưới đây đúng hay sai?

“Sử học là khoa học nghiên cứu lịch sử nhằm khôi phục lại bức tranh chân thực của lịch sử, tái hiện tại quá trình lịch sử, làm sống lại quá khứ, qua đó khám phá ra bản chất, quy luật của quá trình lịch sử, rút ra những bài học lịch sử”

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Sử học là khoa học nghiên cứu lịch sử nhằm khôi phục lại bức tranh chân thực của lịch sử, tái hiện tại quá trình lịch sử, làm sống lại quá khứ, qua đó khám phá ra bản chất, quy luật của quá trình lịch sử, rút ra những bài học lịch sử.


Câu 3:

Câu danh ngôn “Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống” của Xi-xê-rông cho thấy sử học có chức năng gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Chức năng của Sử học là khôi phục hiện thực lịch sử thật chính xác, khách quan (chức năng khoa học) và phục vụ cuộc sống của con người hiện tại thông qua những bài học kinh nghiệm được đúc kết (chức năng xã hội)


Câu 4:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nguyên tắc của sử học?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các nguyên tắc của sử học gồm:

- Khách quan: Trình bày lịch sử một cách khách quan, không định kiến, thiên vị. Nghiên cứu dựa trên các sử liệu gốc, nghiên cứu về mọi mặt và mọi khía cạnh, đảm bảo tính liên tục trong quá trình vận động và phát triển của đối tượng nghiên cứu.

- Trung thực: Tôn trọng sự thật lịch sử.

- Tiến bộ: Góp phần xây dựng giá trị tốt đẹp

- Toàn diện và cụ thể: nghiên cứu về mọi mặt, mọi khía cạnh, đảm bảo tính liên tục trong quá trình vận động, phát triển của đối tượng nghiên cứu, tính toàn diện của bức tranh quá khứ, tính chi tiết của quá trình lịch sử, đảm bảo tính cụ thể của các sự kiện, hiện tượng lịch sử.


Câu 5:

Hai câu thơ: “Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam” là của ai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

“Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước là Việt Nam. Sử ta dạy cho ta những chuyện vẻ vang của dân tộc,…” là câu nói nổi tiếng của chủ tịch Hồ Chí Minh.


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

0

8 tháng trước

03.Nguyễn TN Ánh85

so good

Bình luận


Bình luận