Thi Online Trắc nghiệm Lịch sử 10 Cánh diều Bài 11. Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh đông nam á thời kì cổ - trung đại có đáp án

Trắc nghiệm Lịch sử 10 Cánh diều Bài 11. Hành trình phát triển và thành tựu của văn minh đông nam á thời kì cổ - trung đại có đáp án

  • 4109 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây phản ánh đúng sự phát triển của văn minh Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Sự phát triển của văn minh Đông Nam Á từ đầu công nguyên đến thế kỉ X:

+ Đầu Công nguyên đến thế kỉ VII, trên nền tảng của văn hoá bản địa với kĩ nghệ sắt khá phát triển và những ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ, Trung Quốc, ở Đông Nam Á đã hình thành một sổ quốc gia, như: Phù Nam, Chăm-pa; Ta-ru-ma, Ma-lay-lu; Ha-ri-pun-giay-a….trong đó lớn mạnh nhất là Phù Nam.

+ Từ thế kỉ VII - X, khu vực Đông Nam Á hình thành thêm một số quốc gia mới; một số quốc gia nhỏ trước đây bị thôn tính hoặc hợp nhất lại với nhau thành những nước lớn hơn, tiêu biểu là Ăng-co, Sri vi-giay-a.

=> Sự ra đời và bước đầu phát triển của các nhà nước là thành tựu văn minh nổi bật nhất trong giai đoạn này.


Câu 2:

Từ thế kỉ X đến thế kỉ XV, văn minh Đông Nam Á có sự phát triển như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

- Sự phát triển của văn minh Đông Nam Á từ thế kỉ X đến thế kỉ XV:

+ Đây là giai đoạn hình thành những quốc gia thống nhất và lớn mạnh ở Đông Nam Á như Đại Việt, Ăng-co, Chăm-pa, Pa-gan, Lan Xang, Xu-khô-thai, A-giut-thay-a, Ma-gia-pa-hit,...

+ Sự hoàn thiện của các nhà nước quân chủ với nền kinh tế phát triển thịnh đạt và xã hội ổn định đã đưa văn minh Đông Nam A bước vào giai đoạn phát triển rực rỡ.

+ Văn minh Đông Nam Á đã định hình bản sắc với những thành tựu đặc sắc và sáng tạo trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc văn hoá Ấn Độ, Trung Quốc.

+ Sự xâm nhập và lan toả của Hồi giáo đã tạo nên những sắc thái mới cho văn minh Đông Nam Á.


Câu 3:

Văn minh phương Tây xâm nhập vào Đông Nam Á trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong các thế kỉ XVI - XIX, văn minh phương Tây từng bước xâm nhập vào Đông Nam Á. Sự du nhập của văn minh phương Tây đã đem đến cho Đông Nam Á nhiều yếu tố mới, như: tôn giáo, ngôn ngữ, các hình thức văn hóa vật chất, tư tưởng nhân văn,…


Câu 4:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng tín ngưỡng bản địa của cư dân Đông Nam Á?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Shiva là một trong những vị thần tối cao trong Ấn Độ giáo.

- Các tín ngưỡng bản địa của cư dân Đông Nam Á là: thờ cúng tổ tiên, thờ các vị thần tự nhiên, thờ thần động vật, tín ngưỡng phồn thực,…


Câu 5:

Người Việt sáng tạo ra chữ Nôm trên cơ sở

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Người Việt sáng tạo ra chữ Nôm trên cơ sở chữ Hán của Trung Quốc.


4

Đánh giá trung bình

33%

33%

33%

0%

0%

Nhận xét

T

1 năm trước

Truong Thi Van Anh

em cảm pưn ạ
N

4 tháng trước

Nguyễn Hoàng Minh Đăng

K

2 tháng trước

Kimm Thuu

Bình luận


Bình luận