Trắc nghiệm Lịch sử 10 Cánh diều Bài 13. Văn minh Chăm-pa, văn minh Phù Nam có đáp án

  • 3461 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Văn minh Chăm-pa được hình thành tại khu vực nào của Việt Nam hiện nay?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Văn minh Chăm-pa được hình thành tại khu vực Nam Trung Bộ của Việt Nam hiện nay.


Câu 2:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng cơ sở về điều kiện tự nhiên dẫn đến sự hình thành của văn minh Chăm-pa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Điều kiện tự nhiên góp phần hình thành nền văn minh Chăm-pa:

+ Văn minh Chăm-pa hình thành trên vùng duyên hải và một phần cao nguyên miền Trung Việt Nam ngày nay.

+ Địa hình đan xen khu vực cao nguyên với đồng bằng nhỏ hẹp.

+ Những cánh đồng màu mỡ ven sông Thu Bồn tạo điều kiện thuận lợi cho sự định cư và canh tác nông nghiệp của cư dân.

+ Đường bờ biển dài tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình giao lưu, tiếp xúc văn hóa với các nền văn minh khác.


Câu 3:

Văn minh Chăm-pa có nhiều mối liên hệ gần gũi với nền văn hóa nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Văn minh Chăm-pa có nhiều mối liên hệ gần gũi với nền văn hóa Sa Huỳnh.


Câu 4:

Cư dân bản địa sinh sống lâu đời ở vùng duyên hải và một phần cao nguyên miền Trung của Việt Nam là những người nói tiếng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cư dân bản địa sinh sống lâu đời ở vùng duyên hải và một phần cao nguyên miền Trung của Việt Nam là những người nói tiếng Môn cổ.


Câu 5:

Giống với cư dân Việt cổ, nguồn lương thực chính của cư dân Chăm-pa là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Giống với cư dân Việt cổ, nguồn lương thực chính của cư dân Chăm-pa là gạo nếp, gạo tẻ.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận