Trắc nghiệm Lịch sử 10 Cánh diều Bài 14. Cơ sở hình thành và quá trình phát triển của văn minh Đại Việt có đáp án

  • 4079 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Văn minh Đại Việt được phát triển trong điều kiện độc lập, tự chủ của quốc gia Đại Việt, với kinh đô chủ yếu là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Văn minh Đại Việt được phát triển trong điều kiện độc lập, tự chủ của quốc gia Đại Việt, với kinh đô chủ yếu là Thăng Long (Hà Nội). Vì vậy, văn minh Đại Việt còn được gọi là Việt Nam Thăng Long.


Câu 2:

Văn minh Đại Việt còn được gọi là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Văn minh Đại Việt được phát triển trong điều kiện độc lập, tự chủ của quốc gia Đại Việt, với kinh đô chủ yếu là Thăng Long (Hà Nội). Vì vậy, văn minh Đại Việt còn được gọi là Việt Nam Thăng Long.


Câu 3:

Cho đến nay, quốc hiệu tồn tại lâu dài nhất của Việt Nam là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Năm 1054, vua Lý Thánh Tông đổi quốc hiệu từ Đại Cồ Việt thành Đại Việt. Năm 1804, vua Gia Long đã đổi quốc hiệu Đại Việt thành Việt Nam. Mặc dù bị gián đoạn 7 năm dưới thời nhà Hồ và 20 năm chống quân Minh xâm lược, nhưng cho đến nay Đại Việt vẫn là quốc hiệu tồn tại lâu dài nhất của Việt Nam.


Câu 4:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng cơ sở hình thành và phát triển của nền văn minh Đại Việt?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Những cơ sở hình thành và phát triển của nền văn minh Đại Việt:

+ Kế thừa nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc.

+ Nền độc lập, tự chủ của quốc gia Đại Việt.

+ Tiếp thu có chọn lọc thành tựu văn minh bên ngoài.


Câu 5:

Văn minh Đại Việt có nguồn gốc sâu xa từ

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Văn minh Đại Việt có nguồn gốc sâu xa từ văn minh Văn Lang - Âu Lạc (văn minh Văn Lang - Âu Lạc còn được gọi là văn minh sông Hồng hoặc văn minh Việt cổ).


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Megaball[VN]2
10:45 - 05/12/2023

ADUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

Gia Ngọc
20:35 - 07/12/2023

câu dễ ẹc