Trắc nghiệm Lịch sử 10 Cánh diều Bài 15. Một số thành tựu của văn minh Đại Việt có đáp án

  • 4707 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng về tổ chức bộ máy nhà nước của Đại Việt thời phong kiến?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Những thành tựu tiêu biểu về bộ máy nhà nước của nền văn minh Đại Việt:

+ Bộ máy nhà nước được tổ chức theo thể chế quân chủ chuyên chế. Vua đứng đầu nhà nước, có quyền lực tối cao; dưới vua là hệ thống quan lại các cấp.

+ Bộ máy nhà nước không ngừng được củng cố, hoàn thiện từ trung ương đến địa phương.

+ Việc thành lập cơ quan hành chính, pháp lí, chuyên môn, giám sát,... thể hiện vai trò tổ chức, quản lý của nhà nước ngày càng chặt chẽ.


Câu 2:

Bộ luật thành văn đầu tiên của Đại Việt là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Bộ luật thành văn đầu tiên của Đại Việt là Hình thư, được ban hành dưới triều Lý.


Câu 3:

Năm 1230, vua Trần Thái Tông đã cho soạn bộ luật nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Năm 1230, vua Trần Thái Tông đã cho soạn bộ Hình luật.


Câu 4:

Bộ luật nào dưới đây được ban hành dưới thời Lê sơ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Bộ Quốc triều hình luật (còn gọi là Luật Hồng Đức) được ban hành vào năm 1483, dưới thời vua Lê Thánh Tông.


Câu 5:

Bộ luật nào dưới đây được ban hành dưới thời Nguyễn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Năm 1811, vua Gia Long cho biên soạn bộ Hoàng triều luật lệ (còn gọi là Luật Gia Long) và được thi hành trong suốt các triều vua nhà Nguyễn.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 tháng trước

Quốc Vương Ngô

Bình luận


Bình luận

Phương Luy NV
11:00 - 05/12/2023

Ez :))