Trắc nghiệm Lịch sử 10 Cánh diều Bài 16. Các dân tộc trên đất nước Việt Nam có đáp án

  • 2513 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dân tộc nào chiếm đa số ở Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Theo kết quả của cuộc Tổng điều tra dân số Việt Nam năm 2019, tổng số dân của Việt Nam là 96.2 triệu người. Trong đó, dân tộc Kinh chiếm khoảng 82.1 triệu người.


Câu 2:

Các dân tộc ở Việt Nam được xếp vào mấy nhóm ngữ hệ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các dân tộc ở Việt Nam được xếp vào 8 nhóm ngôn ngữ tộc người, thuộc 5 nhóm ngữ hệ khác nhau, là: ngữ hệ Nam Á; ngữ hệ Mông - Dao; ngữ hệ Thái - Kadai; ngữ hệ Nam Đảo; ngữ hệ Hán - Tạng.


Câu 3:

Các dân tộc Kinh, Mường, Thổ, Chứt thuộc nhóm ngôn ngữ nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các dân tộc Kinh, Mường, Thổ, Chứt thuộc nhóm ngôn ngữ Việt - Mường.


Câu 4:

Các dân tộc Khơme, Ba Na, Xơ Đăng,… thuộc nhóm ngôn ngữ nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các dân tộc Khơme, Ba Na, Xơ Đăng,… thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơme.


Câu 5:

Các dân tộc Dao, Pà Thẻn,… thuộc nhóm ngôn ngữ nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Các dân tộc Dao, Pà Thẻn,… thuộc nhóm ngôn ngữ Hmông, Dao.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Q

1 năm trước

Quỳnh Anh Trần Ngọc

Bình luận


Bình luận

Tuann Anh
15:32 - 05/05/2024

anh nào vô bú lồn em đi em nứng quá

Tuann Anh
15:26 - 05/05/2024

em muốn có con em nứng

Tuann Anh
21:01 - 14/05/2024

móc lồn em ik