Trắc nghiệm Lịch sử 12: Liên xô và nước đông âu có lời giải chi tiết

  • 1742 lượt thi

  • 36 câu hỏi

  • 70 phút

Câu 1:

Sau Chiến tranh thế giói thứ hai, các nước đế quốc do Mĩ cầm đầu đã thực hỉệm âm mưu cơ bản gì để chống lại Liên Xô?

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 2:

Từ năm 1946 - 1950, Liên Xô đã đạt được thắng lọi to lớn gì trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Năm 1949 đã ghi dấu ấn vào lịch sử Liên Xô bằng sự kiện nổi bật nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 4:

Trong các câu dưới đây, câu nào đúng (Đ) khi nói đến thành tựu xây dựng CNXH ở Liên Xô (từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70)

Xem đáp án

Chọn đáp án B.


Câu 5:

Hãy xác đinh khó khăn lớn nhất ở Liên Xô sau Chiến tranh thế gỉớỉ thứ hai:

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hoài Phương
21:02 - 26/10/2020

14B chứ ạ

Tố Như
22:12 - 29/10/2020

câu 4 đang hỏi từ 1945 đến những năm 70 thì câu trả lời là sự kiện năm 1922 ????