Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 10: (có đáp án) Những chuyển biến trong đời sống kinh tế (phần 2)

  • 1155 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Hiện vật nào chứng tỏ cư dân Phùng Nguyên, Hoa Lộc đã phát minh ra thuật luyện kim?

Xem đáp án

Đáp án C
Ở Phùng Nguyên, Hoa Lộc và các di chỉ khác cùng thời trên khắp Việt Nam, các nhà khảo cổ đã phát hiện được nhiều cục đồng, xỉ đồng, dây đồng, dùi đồng. Điều này chứng tỏ thuật luyện kim đã được phát minh


Câu 2:

Nền sản xuất nông nghiệp lúa nước phát triển đã đặt ra yêu cầu gì đối với cuộc sống của con người?

Xem đáp án

Đáp án A

Sự ra đời và phát triển của nền sản xuất nông nghiệp lúa nước đòi hỏi sự chăm sóc rất lớn. Do đó con người cần phải sống định cư, ổn định sản xuất


Câu 3:

Đặc điểm nổi bật của công cụ lao động thời Phùng Nguyên và Hoa Lộc là

Xem đáp án

Đáp án C

Trong một số di chỉ như Phùng Nguyên (Phú Thọ), Hoa Lộc (Thanh Hóa), Lung Leng (Kon Tum) có niên đại cách ngày nay 4000 – 3000 năm, các nhà khảo cổ đã phát hiện được hàng loạt công cụ: những rìu đá, bôn đá được mài nhẵn toàn bộ, có hình dáng cân xứng


Câu 4:

Kim loại đầu tiên được cư dân Phùng Nguyên, Hoa Lộc sử dụng là

Xem đáp án

Đáp án B

Kim loại được cư dân Phùng Nguyên, Hoa Lộc dùng đầu tiên là đồng


Câu 5:

Vì sao đồng bằng ven sông lại được chọn là nơi định cư lâu dài của con người?

Xem đáp án

Đáp án B

Đồng bằng ven sông là vùng đất đai bằng phẳng, đất đai màu mỡ, nguồn nước dồi dào thuận lợi cho việc quần tụ dân cư, phát triển sản xuất đặc biệt là nghề nông trồng lúa nước. Chính vì thế, đồng bằng ven sông được con người chọn làm nơi định cư lâu dài


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận