Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 10 (có đáp án): Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

  • 2978 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cuộc sống của người nguyên thủy ngày càng ổn định hơn, dần dần đã xuất hiện

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. Những làng bản đông dân ở các vùng ven sông.

Giải thích: Cuộc sống của người nguyên thủy ngày càng ổn định hơn, dần dần đã xuất hiện những làng bản đông dân ở các vùng ven sông, đặc biệt là ven các con sông lớn như sông Hồng, sông Mã, sông Cả, sông Đồng Nai,...


Câu 2:

Kim loại đầu tiên được dùng là

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. Đồng


Câu 3:

Sự ra đời của nghề nông trồng lúa nước có tầm quan trọng như thế nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Cuộc sống của con người được ổn định hơn.

Giải thích: Với sự ra đời của nghề nông trồng lúa nước, người dân phải sinh sống ven các con sông lớn để canh tác và dần dần định cư luôn tại nơi đó.


Câu 4:

Rìu đá có vai mài rộng ra hai mặt hình dáng cân xứng được phát hiện ở niên đại nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. 4000 – 3500 năm.


Câu 5:

Thuật luyện kim được phát minh nhờ vào nghề nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. Làm gốm

Giải thích: Nhờ sự phát triển của nghề làm gốm, người Phùng Nguyên, Hoa Lộc đã phát minh ra thuật luyện kim.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận