Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 15 (có đáp án): Nước Âu Lạc (tiếp theo)

  • 2009 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Người sau hay gọi Thành Cổ Loa là Loa Thành vì:

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. Thành gồm ba vòng khép kín theo hình soáy trôn ốc

Giải thích: Sử cũ chép: “Thành rộng hơn nghìn trượng như hình trôn ốc nên gọi là Loa Thành”.


Câu 2:

Thành Cổ Loa có bao nhiêu vòng?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. 3 vòng

Giải thích: Thành Cổ Loa gồm có 3 vòng, được gọi là thành nội, thành trung và thành ngoại.


Câu 3:

Vua và quan lại Âu Lạc sống ở

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. thành nội.

Giải thích: Thành nội là nơi ở của vua, gia đình vua và Lạc Hầu, Lạc Tướng.


Câu 4:

Thành Cổ Loa có tổng chiều dài chu vi khoảng

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. 16.000m


Câu 5:

Chiều cao của thành Cổ Loa từ

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. 5 – 10m


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nam Anh Tiệc
21:53 - 08/03/2022

hay

Nam Anh Tiệc
21:54 - 08/03/2022

kekek

Ảnh đính kèm