Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 17: (có đáp án) Cuộc khởi nghĩa Ha Bà Trưng (năm 40) (phần 2)

  • 1553 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 14 phút

Câu 1:

Năm 111 TCN, nhà Hán đã chia nước ta thành bao nhiêu quận?

Xem đáp án

Đáp án B

Năm 111 TCN, nhà Hán chiếm Âu Lạc và chia lại thành ba quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam


Câu 2:

Triệu Đà chia Âu Lạc thành hai quận nào vào năm 179 TCN?

Xem đáp án

Đáp án C

Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập đất đai Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành hai quận là Giao Chỉ và Cửu Chân


Câu 3:

Theo chính sách của nhà Hán vào năm 111 TCN, đứng đầu các quận là

Xem đáp án

Đáp án B

Năm 111 TCN, nhà Hán quy định:

- Đứng đầu châu là: Thứ sử.

- Đứng đầu quân là: Thái úy coi việc chính trị, Đô úy coi việc quân sự.

- Đứng đầu huyện là: Lạc tướng


Câu 4:

Mùa xuân năm 40 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng trong lịch sử nước ta?

Xem đáp án

Đáp án B

Mùa xuân năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Nội)


Câu 5:

Châu” dưới thời kì Bắc thuộc là đơn hành chính

Xem đáp án

Đáp án D

Châu là đơn vị hành chính trên cấp quận


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Shiny Tomato
10:46 - 22/06/2021

Câu 12 bị lỗi