Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 18 (có đáp án): Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

  • 5171 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua hay còn gọi là

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. Trưng Vương

Giải thích: Trưng Trắc được suy tôn lên làm vua hay còn gọi là Trưng Vương, đóng đô ở Mê Linh


Câu 2:

Nước ta kháng chiến chống quân Hán tiếp tục xâm lược năm

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. 42 – 43


Câu 3:

Quân Hán tấn công Hợp Phố vào

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. tháng 4 năm 42

Giải thích: Tháng 4 năm 42, quân Hán tấn công Hợp Phố dưới sự chỉ huy của Mã Viện và 2 vạn quân tinh nhuệ.


Câu 4:

Vào tháng 3 năm 43, Hai Bà Trưng đã hi sinh oanh liệt tại

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Cấm Khê.

Giải thích: Sau khi ra sức chiến đấu chống giặc, vào tháng 3 năm 43 (ngày 6 tháng Hai âm lịch), Hai Bà Trưng đã hi sinh anh dũng tại Cấm Khê.


Câu 5:

Sự ra đời của chợ làng, các trung tâm lớn như Luy Lâu, Long Biên nói lên điều gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. Buôn bán đương thời khá phát triển.

Giải thích: Khi nói đến các chợ, các trung tâm là nói đến sự buôn bán. Việc hình thành những trung tâm lớn như Luy Lâu, Long Biên chứng tỏ buôn bán thời đó khá phát triển.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hữu Đan Hữu Đan

Bình luận


Bình luận

Shiny Tomato
11:03 - 22/06/2021

câu 10 lỗi

Man Nguyen
20:50 - 03/08/2021

câu 10 lỗi đề nghị sửa lại ngay
Không ko học phần mềm này nữa