Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 18: (có đáp án) Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống xâm lược Hán (phần2)

  • 1164 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Câu 1:

Sau khi giành lại nền độc lập, Hai Bà Trưng vẫn để Lạc tướng giữ quyền cai quản

Xem đáp án

Đáp án D
Khi xây dựng nền chủ, Trưng Vương vẫn để các Lạc tướng cai quản các huyện


Câu 2:

Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua và xưng là

Xem đáp án

Đáp án A
Sau khi đánh đuổi quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua và xưng là Trưng Vương


Câu 3:

Khi nghe tin Hai Ba Trưng khởi nghĩa, nhà Hán đã có hành động gì?

Xem đáp án

Đáp án C
Được tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa, vua Hán nổi giận, hạ lệnh cho các quân miền Nam Trung Quốc khẩn trương chuẩn bị xe, thuyền, làm thêm đường sá, tích trữ lương thực để sang đàn áp nghĩa quân


Câu 4:

Địa danh nào gắn liền với sự hi sinh của Hai Bà Trưng?

Xem đáp án

Đáp án B

Sau khi rút về Cẩm Khê (thuộc vùng Ba Vì – Hà Nội), quân ra đã ra sức cản giặc, giữ từng xóm làng, tấc đất. cuối cúng tháng 3/43 (ngày 6 tháng Hai âm lịch), Hai Bà Trưng đã hi sinh oanh liệt trên đất Cấm Khê


Câu 5:

Mã Viện đã chia thành những đạo quân nào sau khi chiến được Hợp Phố?

Xem đáp án

Đáp án A

Sau khi chiếm được Hợp Phố, Mã Viện liền chia quân thành hai đạo thủy, bộ tiến vào Giao Chỉ. Đó là:

Đạo quân bộ men theo đường biển, đẵn cây sẵn mở đường đi, lẻ qua Quỷ Môn Quan (Tiên Yên – Quảng Ninh) xuống vùng lục đầu.

- Đạo quân thủy từ Hợp Phố vượt biển vào sông Bạch Đằng rồi ngược lên vùng Lục Đầu. Tạo đây hai cánh quân hợp với nhau ở Lãng Bạc


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Shiny Tomato
16:50 - 22/06/2021

bủn bủn lmao