Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 20 (có đáp án): Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế (tiếp theo)

  • 4608 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nho giáo được lập ra bởi

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. Khổng Tử.

Giải thích: Nho giáo hay còn được gọi là Khổng giáo, do Không Tử (thế kỉ VI – V TCN) lập ra ở Trung Quốc.


Câu 2:

Giữa thế kỉ III, ở quận Cửu Chân đã nổi lên cuộc khởi nghĩa lớn của

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. Bà Triệu

Giải thích: Bà Triệu có tên là Triệu Thị Trinh, là một người có sức khỏe và có ý chí lớn. Vào giữa thế kỉ III, năm Bà Triệu 19 tuổi đã nổi dậy khởi nghĩa ở quận Cửu Chân.


Câu 3:

Căn cứ của khởi nghĩa Bà Triệu là ở

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Phú Điền (Hậu Lộc, Thanh Hóa).

Giải thích: Từ căn Phú Điền, Bà Triệu đã lãnh đạo nghĩa quân đánh phá các ấp ở quận Cửu Chân, rồi từ đó đánh ra khắp Giao Châu.


Câu 4:

Để đàn áp cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu, nhà Ngô đã cử Lục Dận đem

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. 6000 quân.

Giải thích: Được tin có khởi nghĩa của Bà Triệu, nhà Ngô đã cử tướng Lục Dận đem 6000 quân sang Giao Châu để đàn áp cuộc khởi nghĩa.


Câu 5:

Lí do để giai cấp thống trị chọn Nho giáo làm quốc giáo là

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. Theo Nho giáo, mọi người phải coi vua là « Thiên tử » và có quyền quyết định tất cả.

Giải thích: Với tư tưởng vua là con trời, ý của vua là ý của trời của Nho giáo sẽ giúp cho giai cấp thống trị, đặc biệt là nhà vua được củng cố quyền lực.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nguyễn Hữu Đức

ok

Bình luận


Bình luận