Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 21 (có đáp án): Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân

  • 6033 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đầu thế kỉ VI, đô hộ Giao Châu là

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. nhà Lương


Câu 2:

Chính quyền đô hộ của nhà Lương chia nước ta thành

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. 6 châu

Giải thích: Chính quyền đô hộ của nhà Lương chia nước ta thành 6 châu, là những châu: Giao Châu, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu, Hoàng Châu.


Câu 3:

Thứ sử Giao Châu bấy giờ là

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. Tiêu Tư.

Giải thích: Tiêu Tư được giữ chức Thứ sử Giao Châu đã đặt ra hàng trăm thứ thuế. Sử sách Trung Quốc thú nhận: “Tiêu Tư tàn bạo mất lòng dân”.


Câu 4:

Lý Bí phất cờ khởi nghĩa năm

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. 542

Giải thích: Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa, hào kiệt khắp nơi kéo về hưởng ứng.


Câu 5:

Lý Bí lên ngôi hoàng đế

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. mùa xuân năm 544


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Ly Vu Thi
19:56 - 05/05/2020

G

anna
20:41 - 30/03/2021

rễ

Man Nguyen
21:00 - 03/08/2021

easy con nhà bà bì

Nguyễn Tuấn Khang
09:30 - 12/10/2021

gg