Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 23: (có đáp án) Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII-IX (phần 2)

  • 1073 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 11 phút

Câu 1:

Từ năm 618, nước ta đặt dưới ách thống trị của triều đại nào?

Xem đáp án

Đáp án C
Năm 618, nhà Đường được thành lập ở Trung Quốc. Nước ta lại chịu sự thống trị của nhà Đường


Câu 2:

Thời nhà Đường, các hương xã ở An Nam do bộ phận nào cai quản?

Xem đáp án

Đáp án D

Thời nhà Đường, các hương, xã vẫn ở An Nam vẫn do người Việt tự cai quản


Câu 3:

Thời nhà Đường, vùng Giao Châu được đổi tên thành

Xem đáp án

Đáp án B

Năm 679, nhà Đường đổi tên vùng Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ


Câu 4:

Nền độc lập tự chủ của dân tộc ta được duy trì khoảng từ năm 776 đến năm 791 là kết quả của cuộc khởi nghĩa nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Khoảng năm 776, Phùng Hưng họp quân khởi nghĩa ở Đường Lâm. Ít lâu sau, Phùng Hưng kéo quân về bao vây thành Tống Bình. Viên đô hộ là Cao Chính Bình phải rút vào thành cố thủ, rồi sinh bệnh chết. Phùng Hưng chiếm được thành, sắp đặt việc cai trị. Đến năm 791, nhà Đường đem quân sang đàn áp, Phùng An- con trai Phùng Hưng ra hàng


Câu 5:

Trước khi nổi dậy khởi nghĩa, Phùng Hưng đã giữ chức vụ gì ở An Nam đô hộ phủ?

Xem đáp án

Đáp án D
Năm Phùng Hưng 18 tuổi, cha mẹ qua đời. Ông đã nối nghiệp cha làm quan lang ở Đường Lâm


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận