Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 23 (có đáp án): Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thế kỉ VII - IX

  • 3388 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nhà Đường được thành lập ở Trung Quốc

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. năm 618


Câu 2:

Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. An Nam đô hộ phủ.

Giải thích: Năm 679, nhà Đường đổi Giao Châu thành An Nam đô hộ phủ. Các châu, huyện do người Trung Quốc cai trị.


Câu 3:

Trụ sở của phủ đô hộ đặt ở

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Tống Bình


Câu 4:

Tên gọi thân thuộc của nhân dân khi gọi Mai Thúc Loan là

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. Mai Hắc Đế.

Giải thích: Sau khi xưng đế, nhân dân thường gọi Mai Thúc Loan là Mai Hắc Đế (Vua Đen). Quốc đô ở thành Vạn An.


Câu 5:

Năm 722, nhà Đường cử Dương Tư Húc đem bao nhiêu quân sang đàn áp khởi nghĩa của Mai Hắc Đế?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. 10 vạn quân.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

h

2 năm trước

hoàng thị thúy nga

1 năm trước

tram hoang thanh

Bình luận


Bình luận