Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 24 (có đáp án): Nước Chăm-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ IX

  • 4539 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Người Hán sau khi chiếm đất của người Chăm cổ đã đặt ra

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. huyện Tượng Lâm

Giải thích: Sau khi người Hán chiếm được Giao Chỉ và Cửu Chân, đã đánh xuống phía nam chiếm cả đất của người Chăm cổ, sáp nhập vào Nhật Nam, đặt ra huyện Tượng Lâm.


Câu 2:

Quận Nhật Nam gồm

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. 5 huyện


Câu 3:

Nhân dân Tượng Lâm dưới sự lãnh đạo của Khu Liên đã nổi dậy giành độc lập

Xem đáp án

Chọn đáp án: 

A. năm 192 – 193


Câu 4:

Chữ viết của người Chăm thế kỉ IV bắt nguồn từ

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. chữ Phạn

Giải thích: Chữ Phạn bắt nguồn từ Ấn Độ. Nhân dân Chăm chịu ảnh hưởng khá nhiều từ văn hóa Ấn Độ


Câu 5:

Một số lái buôn còn kiêm nghề

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. A, B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

12 tháng trước

Phùng Chung

Bình luận


Bình luận