Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 26 (có đáp án): Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

  • 3037 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đỉnh cao của khởi nghĩa nông dân ở Trung Quốc là khởi nghĩa

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Hoàng Sào

Giải thích: Đây là cuộc khởi nghĩa nông dân do Hoàng Sào làm thủ lĩnh, diễn ra trong triều đại của Đường Hy Tông. Trong số các cuộc khởi nghĩa nông dân vào cuối thời Đường, loạn Hoàng Sào là cuộc khởi nghĩa kéo dài nhất và lớn nhất, cũng có ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài nhất, khiến quốc lực Đại Đường suy yếu rồi tiến tới sụp đổ vài thập niên sau đó.


Câu 2:

Khúc Thừa Dụ quê ở

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. Hồng Châu

Giải thích: Khúc Thừa Dụ quê ở Hồng Châu, nay là Ninh Giang, Hải Dương, ông thuộc một dòng họ lớn lâu đời.


Câu 3:

Đầu năm 906, vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. Tiết độ sứ An Nam đô hộ

Giải thích: Tiết độ sứ là chức quan cai quản một đơn vị hành chính lớn gồm nhiều châu, quân. Việc Khúc Thừa Dụ được phong làm Tiết độ sứ đã bước đầu mở ra thời kì độc lập tự chủ ở nước ta.


Câu 4:

Sau khi Khúc Thừa Dụ mất, người lên thay là

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. con trai ông là Khúc Hạo


Câu 5:

Sau khi lên thay cha, Khúc Hạo đã quyết định xây dựng đất nước tự chủ theo đường lối.

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. chính sự cốt chuộng cứng rắn, nhân dân đều tuân theo mà đất nước được yên ổn.

Giải thích: Với đường lối khoan dung, giản dị của Khúc Hạo mà trong những năm trị vì, ông đã làm được nhiều việc lớn như đặt lại các đơn vị hành chính, bãi bỏ các thứ lao dịch từ thời Bắc thuộc.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Huy Ngo
16:31 - 18/05/2020

Câu 5 sai rồi nha bạn đáp án là A