Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 27: (có đáp án) Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938 (phần 2)

  • 1220 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Sau thắng lợi cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất, Ngô Quyền được phong giữ chức vụ gì?

Xem đáp án

Đáp án C

Ngô Quyền là tướng giỏi của Dương Đình Nghệ, có đóng góp lớn trong cuộc kháng chiến chống Nam Hán lần thứ nhất năm 931. Sau đó, ông được phong làm thứ sử, trấn giữ Ái Châu (Thanh Hóa)


Câu 2:

Ngô Quyền kéo quân ra Bắc vào năm 937 nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

Đáp án A

Năm 937, Dương Đình Nghệ bị Kiều Công Tiễn giết chết để đoạt chức tiết độ sứ. Nhận được tin, con rể của Dương Đình Nghệ là Ngô Quyền nhanh chóng kéo quân ra Bắc để tiêu diệt Kiều Công Tiễn


Câu 3:

Nhà Nam Hán đã dựa vào duyên cớ gì để đem quân xâm lược nước ta lần thứ hai?

Xem đáp án

Đáp án C
Trước khí thế của quân Ngô Quyền, sự phản ứng của nhân dân, Kiều Công Tiễn hoảng sợ vội vàng cầu cứu nhà Nam Hán. Vua Nam Hán nhân cơ hội đó cho quân xâm lược nước ta lần thứ hai


Câu 4:

Hãy điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện đoạn tư liệu sau:

“…………có thể lấy quân mới họp……mà đánh tan được trăm vạn quân của Lưu Hoằng Tháo, mở nước, xưng vương, làm cho…. không dám sang lại lần nữa.”

Xem đáp án

Đáp án A

Tiền Ngô Vương có thể lấy quân mới họp của nước Việt ta mà đánh tan được trăm vạn quân của Lưu Hoằng Tháo, mở nước, xưng vương, làm cho người phương Bắc không dám sang lại lần nữa.” (Lê Văn Hưu viết trong Đại Việt sử kí toàn thư)


Câu 5:

Tướng giặc nào là người trực tiếp chỉ huy quân Nam Hán khi xâm lược nước ta lần thứ hai?

Xem đáp án

Đáp án D

Năm 938, vua Nam Hán sai con là Lưu Hoằng Tháo chỉ huy một đạo quân thủy sang xâm lược nước ta


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận