Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 27 (có đáp án): Ngô Quyền và chiến thắng Bạch Đằng năm 938

  • 3455 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Lưu Hoằng Tháo đem quân sang xâm lược nước ta năm

Xem đáp án

Chọn đáp án: B. 938

Giải thích: Năm 938, vua Nam Hán sai con là Lưu Hoằng Tháo chỉ huy một đạo quân thủy sang xâm lược nước ta.


Câu 2:

Ngô Quyền là người thuộc

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. làng Đường Lâm

Giải thích: Ngô Quyền là người làng Đường Lâm (Sơn Tây – Hà Nội), cha là Ngô Mân, làm châu mục Đường Lâm.


Câu 3:

Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Trừng trị Kiều Công Tiễn làm phản.

Giải thích: Năm 937, Dương Đình Nghệ bị một viên tướng của mình là Kiều Công Tiễn giết chết để đoạt chức, được tin đó, Ngô Quyền kéo quân ra Bắc.


Câu 4:

Kế hoạch đánh giặc của Ngô Quyền có điểm độc đáo là

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. Lợi dụng thủy triều lên xuống làm trận địa cọc ngầm

Giải thích: Với kế sách độc đáo của Ngô Quyền, quân ta đã giành thắng lợi vang dội trước quân xâm lược Nam Hán và để lại nhiều bài học về nghệ thuật đánh giặc cho người đời sau.


Câu 5:

Kết quả của Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 là

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. kết thúc hoàn toàn thắng lợi.

Giải thích: Với sự mưu trí và đoàn kết của nhân dân, Trận Bạch Đằng của Ngô Quyền năm 938 đã kết thúc hoàn toàn thắng lợi.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Khuê Nguyễn

p

2 năm trước

pháp sư gà

trúng đề lun!!!

1 năm trước

Trần Gia Đạt

Bình luận


Bình luận

phạm bình nguyên
12:34 - 29/06/2020

hay quá